نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان > اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان > برگزاری نشست مطالعاتی نیروی انسانی مستعد و کارآمد در مرکزجهاددانشگاهی سمنان
۶۴ بازدید

 نشست مطالعاتی نیروی انسانی مستعد و کارآمد در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان برگزار شد. دکتر محسن فرهادی نژاد دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان  به ارائه مطالبی در خصوص مدیریت کارامد پرداخت.

در این نشست که دانشجویان رشته مدیریت امور ادری و مدیریت کسب و کار و جمعی از اساتید و کارکنان حضور داشتند به جای طرح تئوری های محض، مباحث کاربردی مطرح گردید و درپایان پرسش های حاضران پاسخ داده شد.امروزه، مدیریت استعداد به موضوع بسیار مهمی در حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. . مدیریت استعداد در برگیرنده مجموعه منسجمی از فرآیندها برای شناسایی، جذب، نگهداشت و بهسازی برترین افراد است. در عصر جدید به انسان در مدیریت به عنوان سرمایه ای بی پایان و با ارزش نگریسته می شود. سازمان های امروزی که در جوّ دانش محوری، رقابتی، مشتری گرایی، پاسخگویی، کیفیت گرایی، مشارکتی، کارآفرینی و تحول گرایی فعالیت می کنند، مستلزم دستیابی سریع به نیروی انسانی توانمند، خشنود و متعهد به عنوان ابزار رقابتی هستند؛ زیرا داشتن کارکنان راضی، پرانرژی و خالق یا سرمایه انسانی متعهد، مهمترین منبع سازمانی محسوب میشود. با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآمد، شاخصِ عمده¬ی برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است، تأکید بر نیروی انسانی مؤثر و کارآمد در عرصه آموزش، رو به افزایش است.

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا