نسخه آزمایشی
۹۶ بازدید

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت نوبت مشاوره با دفتر آموزش (خانم مرادی) با شماره تماس ۳۳۳۳۷۲۵۴ هماهنگ نمایند.

 

خانم افسانه فاعلی مسئول مرکز مشاوره

 

 

آقای نعمت الله نظری مشاور اشتغال و کارآفرینی

 

 

 

 

کارگاه های برگزار شده:

 

بالا