نسخه آزمایشی
۵۹۲ بازدید
ردیف نام‌خانوادگی مدرس رشته مدرس
۱ ابراهیم قانع مدیریت صنعتی
۲ ابوالفضل علی پور حقوق
۳ ابوالفضل میرزاخانی علوم تربیتی (۱)
۴ احمد پیوندی مددکاری
۵ اذر درویش علوم اجتماعی
۶ ارمغان عمارتی مدیریت آموزشی
۷ افسانه فاعلی روانشناسی
۸ اکرم فدائی اسلام علوم جغرافیایی
۹ امیر ترابی مدیریت صنعتی
۱۰ ثریا عنایتی شیراز مهندسی کام‍‍پیوتر
۱۱ جواد تیموری حقوق
۱۲ جواد وحدانی وش علوم ارتباطات اجتماعی
۱۳ حسن پهلووری مهندسی کامپیوتر
۱۴ حسن حقیقت مدیریت دولتی
۱۵ حسن رهائی علوم جغرافیایی
۱۶ حمید احمدی مدیریت بازرگانی
۱۷ حمیدرضا دارایی پژوهش هنر
۱۸ حوریه عربیان مهندسی مکاترونیک
۱۹ داود پیوندی الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق
۲۰ راضیه تقدسی آموزش زبان انگلیسی
۲۱ رقیه ساجدی  زبان انگلیسی و علوم تربیتی (۱)
۲۲ زهرا کواکبیان زبان و ادبیات فارسی
۲۳ زین العابدین شیخ الاسلامی مدیریت تکنولوژی
۲۴ ساره خاتون همتیان مدیریت بازرگانی
۲۵ سعید پرسا شهرسازی
۲۶ سعید کردی مدیریت صنعتی
۲۷ سمانه اسلامی ریاضی کاربردی
۲۸ سمانه عرب پناهان حسابداری
۲۹ سمانه محمدیان مهندسی معماری
۳۰ سمیرا کرمی روانشناسی
۳۱ سولماز قدس علوم تربیتی (۱)
۳۲ سید مجتبی زرگر مدیریت بازرگانی
۳۳ سید محمد رضا هاشمی مهندسی کامپیوتر
۳۴ سید نظام میرعمادی علوم جغرافیایی
۳۵ سیده الناز مستشیری مدیریت آموزشی
۳۶ شیما همایونفر تربیت بدنی
۳۷ صدیقه ملائیان مدیریت آموزشی
۳۸ صفورا بهنام ریاضی محض
۳۹ طیبه ناظمیان اردکانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
۴۰ عاصفه ماهیچیان مهندسی کامپیوتر
۴۱ عبدالمحمد شاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
۴۲ علی سبوحی امور فرهنگی
۴۳ علی منصفی راد علوم تربیتی (۱)
۴۴ علیرضا امینیان مدیریت صنعتی
۴۵ عنایت اله ادب حقوق
۴۶ فاطمه پیوندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
۴۷ فاطمه ترکیان حقوق
۴۸ فاطمه طباطبائی یزدی علوم تربیتی (۱)
۴۹ فروغ سادات مهدویان مامایی
۵۰ فهیمه اسدی آمار
۵۱ مجید جندقیان زیست شناسی
۵۲ مجید جهانشیر حقوق جزا و جرم شناسی
۵۳ مجید عبداللهی مدیریت صنعتی
۵۴ محسن کاشی مدیریت صنعتی
۵۵ محمد ابراهیمیان مهندسی فناوری اطلاعات
۵۶ محمد بهرامی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
۵۷ محمد رضا شجاع مهندسی فناوری اطلاعات
۵۸ محمد رضا محمدیان مهندسی عمران
۵۹ محمد رضا ولی نژاد کشتلی الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق
۶۰ محمد شریف ابراهیمی حقوق
۶۱ محمد کرمانی علوم تربیتی (۲)
۶۲ محمد مهدی عبدالله پور حقوق
۶۳ محیا قوچانی مهندسی معماری
۶۴ مرضیه اکبری علوم تربیتی (۱)
۶۵ مریم صالحیان روانشناسی
۶۶ مریم عبدوس مهندسی کام‍‍پیوتر
۶۷ مریم گنجی زبان انگلیسی
۶۸ مژگان نجار حسابداری
۶۹ مصطفی تبیانیان اقتصاد
۷۰ منصور فرزامی راد زبان و ادبیات فارسی
۷۱ منوچهر صداقتی مهندسی صنایع
۷۲ مونا متین روانشناسی
۷۳ مهدی عرب عامری علوم ارتباطات اجتماعی
۷۴ مهدی غریب شاه حسابداری
۷۵ مهدی قزوینی مدیریت فناوری اطلاعات
۷۶ مهدیه عزیزپور روانشناسی
۷۷ نجمه شیخ زاده علوم تربیتی (۲)
۷۸ نجمه محمدیان مهندسی کام‍‍پیوتر
۷۹ نعمت الله نظری علوم جغرافیایی
۸۰ نفیسه رهنما مددکاری
۸۱ نوید شریفی مدیریت صنعتی
۸۲ نیما تشرفی مهندسی معماری
۸۳ هانیه قدس مهندسی کام‍‍پیوتر
۸۴ یدالله همتی مدیریت صنعتی
۸۵ علیرضا نیک سرشت مهندسی عمران
۸۶ ابوالفضل طاهری مدیریت
۸۷ حمید دهرویه مدیریت
بالا