نسخه آزمایشی
۴۲۹ بازدید

لیست دوره های در حال اجرا

کاردانی

کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی حرفه ا ی تربیت مربی پیش دبستانی

کاردانی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کاردان حرفه ای حسابداری امور مالی

کاردانی حرفه ای مدیریت –امور اداری

کارشناسی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبت اسناد و املاک

مهندسی فنآوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

مهندسی فنآوری اطلاعات-فنآوری

کارشناسی حرفه ای مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی

کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه ای مدیرت امور اداری و منابع انسانی

بالا