نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان > شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان
۱۴۳ بازدید

شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان

وظیفه این شورا تعامل بین دانشجو و دانشگاه ، دانشجو با استاد، و بالعکس می باشد. وظیفه ذاتی این شورا مشورتی بوده و قدرت اجرایی ندارد. چنانچه دانشجویان در اموری از امورات دانشگاه دچار مشکل شدند می توانند با هماهنگی با دبیر شورا مشکلات خود را مطرح کرده و درخواست پاسخ نمایند.

 

دانشجویان عضو شورای تعامل:

امیر حسین یاسینی دانشجوی کاردانی حسابداری

محمد گچ پزیان دانشجوی کاردانی حقوق

مبارکه جمشیدی دانشجوی کاردانی تربیت مربی پیش از دبستان

افسانه رضائی منش دانشجوی کارشناسی تربیت مربی پیش از دبستان

مرضیه چهارپاشلو دانشجوی کاردانی فنآوری اطلاعات

بالا