نسخه آزمایشی
۵۵ بازدید

هر ساله سازمان عتبات دانشگاهیان زمانی را برای ثبت نام از دانشجویان اختصاص داده و از آنها برای تشرف به عتبات عالیات ثبت نام می نماید، این سفر با شرایط و مزایای خاصی از جمله وام سفر عتبات همراه است. جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی https://www.labbayk.ir مراجعه فرمایید.

بالا