نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان > معرفی کارکنان و اطلاعات تماس
۱۱۱ بازدید

 

معرفی کارکنان و اطلاعات تماس

مدیر دانشجوئی و فرهنگی                  آقای سید محمد علی شاهمیری       ۳۳۳۳۷۲۷۶

مدیر آموزشی پژوهشی                       خانم مینا نیک نسب                    ۳۳۳۳۷۱۴۱

کارشناس اداری و فرهنگی                  خانم اعظم نظری                        ۳۳۳۳۷۱۲۳

کارشناس فارغ التحصیلان                  خانم ملیحه جهنگیری                    ۳۳۳۳۷۲۰۲

کارشناس آموزش                              خانم خدیجه مرادی                  ۳۳۳۳۷۱۴۱

کارشناس مالی                                 آقای آرمین احسانی                   ۳۳۳۲۶۰۶۴

رابط حراست                                  آقای مسعود محقق                  ۳۳۳۳۷۱۳۹

نگهبان: آقای علی قائیمی

بالا